ზამთარში

ზმნიზედა

ზამთრის განმავლობაში, როცა ზამთარია.

ზამთარში თოვს.

ბმულები

ზამთარი