ზამთარი

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზამთრის

წელიწადის დრო, რომელიც მოსდევს შემოდგომას, მისი თვეებია: დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი.

ზამთარი დადგა. ზამთრის კურორტი.

იდიომები და მყარი შესიტყვებები

ზამთრის პირი

გვიანი შემოდგომა,ზამთრის დასაწყისი.

ბმულები

ზამთარში ზამთრობით