გუნდი

ელექტრონული ქართული ლექსიკონის კონცეფციის ავტორები და შემდგენლები - მერაბ ზაკალაშვილი, ქეთევან დათუკიშვილი, ნანა ლოლაძე.

ლოგოს დიზაინი - დიმიტრი მოდრეკელიძე და გიორგი ჭაბაშვილი.

ლოგოს ავტორი - გიორგი ჭაბაშვილი.

მონაცემთა ბაზების რედაქტირება - ქეთევან დათუკიშვილი, ნანა ლოლაძე, თეონა ლაფაური.

ისტორია

ქართული ლექსიკონი ლექსიკოგრაფიის ინსტიტუტის პროექტია. იდეა ეკუთვნის ბაკურ სულაკაურს. პროექტის დამფინანსებლები არიან ინტერნეტის განვითარების ჯგუფი საქართველო და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. პროექტის ხელმძღვანელი - თეა ქიტოშვილი.

სალექსიკონო მასალა წარმოდგენილ იქნა მონაცემთა ბაზების სახით და დამუშავდა თანამედროვე მეთოდოლოგიით საგანგებოდ შექმნილი პროგრამის, ლექსიკოგრაფის, საშუალებით. ავტორი - მერაბ ზაკალაშვილი, პროგრამისტები: ირინა პაროშინა და ვლადიმერ სკრინნიკოვი.

ლექსიკონზე მუშაობდნენ: ლევან ბრეგაძე, ნინო დათეშიძე, ქეთევან დათუკიშვილი, ციცინო კვანტალიანი, მანანა კვასხვაძე, მარინე კიკონიშვილი, ნოდარ ლადარია, რუსუდან ლანდია, ივლიტა ლობჯანიძე, ნანა ლოლაძე, ნათია ნაფეტვარიძე, მერი ნებიერიძე, გიორგი ცოცანიძე, ნინო ჭუმბურიძე.

ქართული ლექსიკონი ბეჭდური სახით გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ 2014 წელს. ლექსიკონის კონცეფციის ავტორები და შემდგენლები არიან: გიორგი ცოცანიძე, ნანა ლოლაძე, ქეთევან დათუკიშვილი.