ზამბარიანი

ზედსართავი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზამბარიანის

რასაც ზამბარა აქვს.

ზამბარიანი მოწყობილობა.

ბმულები

ზამბარა