ზამბარა

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზამბარის

სპირალისებურად დახვეული დრეკადი მავთული.

საათის ზამბარა.

ბმულები

ზამბარიანი