წვეულება

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: წვეულების

საგანგებოდ მოწვეული სტუმრებისთვის გამართული ლხინი.

სადღესასწაულო წვეულება. წვეულების მონაწილენი.