წარმოსახვა

არსებითი სახელი (საწყისი)

ნათესაობითი ბრუნვა: წარმოსახვის

ზმნები: წარმოსახავს წარმოუსახავს წარმოისახება წარმოესახება

1. გონებაში წარმოდგენა.

მდიდარი წარმოსახვა.

2. განსახიერება, წარმოჩენა.

ფაქტი კარგად წარმოსახა.