ჩხა

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ჩხის

1. დატოტვილი ხის საკიდარი.

თოფი ჩხაზე ჩამოკიდეს.

2. მტევნებიანი ვაზის მოჭრილი ტოტი.

ყურძნის ჩხა.