სკიპიდარი

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: სკიპიდრის

მძაფრი სუნის უფერული ან მოყვითალო, გამჭვირვალე სითხე, რომელიც წყალში არ იხსნება, გამოიყენება მრეწველობასა და მედიცინაში.

სკიპიდრის ხსნარი. სკიპიდრით გაწმენდა.