პლასტმასა

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: პლასტმასის

ბუნებრივი ან სინთეზური მასალა, რომელიც გახურებისას ადვილად იღებს და ინარჩუნებს სხვადასხვა ფორმას.

პლასტმასის თეფში. პლასტმასის სათამაშო.