ზარმაცი

ზედსართავი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზარმაცის

ვისაც რაიმეს კეთება, შრომა ეზარება.

ზარმაცი ბავშვი.