ზარბაზანი

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზარბაზნის

ჭურვის, ნაღმის სატყორცნი გრძელლულიანი საარტილერიო იარაღი.

ზარბაზნის გასროლა. ზარბაზნის ცეცხლი.

ბმულები

საზარბაზნე