ზანტი

ზედსართავი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზანტის

ძალიან ზარმაცი, მოძრაობაში მოუქნელი.

ზანტი ხარი.