ზანდური

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზანდურის

კილიანი ხორბლის ძველი ქართული ჯიში, თავთავი ადვილად ემტვრევა.