ზანდუკი

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზანდუკის

იგივეა, რაც სკივრი.

ბებოს ზანდუკი.