ზამში

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზამშის

ირმის, ცხვრის ან სხვა ცხოველის ტყავის დამუშავებით მიღებული რბილი, ხავერდოვანი წყალგაუმტარი მასალა, გამოიყენება ფეხსაცმლის, ტანსაცმლისა და მისთ. წარმოებაში.

ზამშის ხელთათმანი. ხელოვნური ზამში.