ზამთარ-ზაფხულ

ზმნიზედა

მთელი წლის განმავლობაში.

ზამთარ-ზაფხულ ყვავის.