ზამბახი

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზამბახის

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარე, აქვს გრძელი ფოთლები და მსხვილი, იისფერი, თეთრი ან ყვითელი ყვავილები.

ქართული ზამბახი.