ზალპი

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზალპის

რამდენიმე ცეცხლსასროლი იარაღიდან ერთდროულად გასროლა.

საარტილერიო ზალპი.