ზაზუნა

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზაზუნას

მინდვრის მღრღნელი.

ზაზუნას სორო.