ზადი

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზადის

ნაკლი, წუნი.

ზადი ვერ უპოვა.

ბმულები

უზადო