დაბალანსება

არსებითი სახელი (საწყისი)

ნათესაობითი ბრუნვა: დაბალანსების

ზმნები: დააბალანსებს დაბალანსდება

1. ბალანსის შედგენა.

ბუღალტერმა თანხა დააბალანსა.

2. გადატანითი რაიმე პროცესში, მდგომარეობაში წონასწორობის დაცვა, შენარჩუნება.

ურთიერთობები დააბალანსეს. ფასები დააბალანსეს. ვითარება დაბალანსდა.

ბმულები

დაბალანსებული