დაბაკუნება

არსებითი სახელი (საწყისი)

ნათესაობითი ბრუნვა: დაბაკუნების

ზმნები: დააბაკუნებს დაუბაკუნებს

მაგარ ზედაპირზე დარტყმა, დაკვრა ხმის გამოცემით.

ფეხები იატაკზე დააბაკუნა. ჯოხი დააბაკუნა.