გართობა

არსებითი სახელი (საწყისი)

ნათესაობითი ბრუნვა: გართობის

ზმნები: გაართობს გაირთობს გაერთობა

1. დროის გატარება, მხიარულება.

მეგობრებთან გაერთო. სტუმრები გაართო.

2. რაიმეს კეთებისას მთელი ყურადღების მასზე გადატანა.

საქმეში გაერთო. ქსოვაში გაერთო.

ბმულები

გამრთობი გასართობი